Vraag: Moet een vast venster met mat glas voldoen aan de rechte afstand van minstens 1,9 meter volgens (nieuw) artikel 3.132 Burgerlijk Wetboek?

Antwoord: Neen, maar een venster met mat glas dat open kan of een venster met doorzichtige beglazing moet wel voldoen aan de afstand van minstens 1,9 meter.

Deze afstand wordt gemeten met een loodrechte lijn op de dichtste plaats van de werken tot aan de perceelgrens (artikel 3.132 §1 lid 1 BW).

De nabuur kan bovendien de verwijdering van de werken op grond van dit artikel niet vorderen wanneer:

  1. er een akkoord bestaat tussen de buren;
  2. zijn perceel op het ogenblik van de oprichting tot het openbare domein behoorde of een onverdeeld goed was dat accessoir was aan het gebouw waarvan het betrokken werk deel uitmaakt;
  3. de werken geen enkel risico voor het privéleven en het goede nabuurschap kunnen opleveren; Voorbeelden zijn:
  • het uitzicht reikt niet verder dan 1,9 meter vanaf deze werken omdat het uitzicht van bij het begin op een blinde muur of een dak botst
  • indien het uitzicht kijkt op een gemeenschappelijke binnenplaats
  1. het venster, de muuropening, het terras, het balkon of de soortgelijke werken zich al minstens dertig jaar op dezelfde plaats bevinden.

Het (nieuwe) artikel 3.132 Burgerlijk Wetboek is van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten ná 1 september 2021.

De toekomstige gevolgen van rechtshandelingen en rechtsfeiten die evenwel voordien hebben plaatsgevonden, blijven onderworpen aan het oude regime (artikel 675-680bis oud BW).

Opgelet: Een omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter en wordt verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten (artikel 78 OVD).

De gemeente kan zijn beoordeling dus (beter) niet steunen op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Wel kan de gemeente vanuit de goede ruimtelijke ordening motiveren dat de aanvraag naar buren toe problemen inzake privacy of hinder oplevert (artikel 4.3.1 § 1, 1°, d) en lid 2 VCRO. Zie hierover ook deze opinie op de website van Schulinck Omgevingsrecht.

Meer hierover vindt u ook op de volgende infographic.