Vraag: Kan een gemeenteweg private eigendom zijn?

Antwoord: Ja, het eigendomsstatuut is irrelevant. Het is de bestemming die aan een gemeenteweg gegeven wordt die het openbaar karakter ervan bepaalt.

Een openbare weg kan zowel publieke als privé-eigendom zijn. Niet het eigendomsstatuut van de wegzate of -bedding, maar wel de bestemming die eraan gegeven wordt, bepaalt het openbaar karakter van een gemeenteweg. Die bestemming wordt gegeven door (Parl. St. Vl. Parl. 2018-2019, nr. 1847/1, 4):

  •  een overheidsbeslissing;
  • een uitdrukkelijke beslissing van een particulier (bv. een gratis grondafstand); of
  • door het feitelijk dulden van de eigenaar (publieke doorgang als gevolg van verjaring).

Privé eigendommen mogen evenwel niet verward worden met private wegen. Een weg die onder het beheer van één of meerdere particulieren staat, vaak via een structuur van mede-eigendom, is een private weg (artikel 2,6° Gemeentewegendecreet). Private wegen vallen niet onder het Gemeentewegendecreet. Bijgevolg is bijvoorbeeld voor de opening en opheffing van een private weg geen goedkeuring van de gemeenteraad vereist.

Goed om te weten: voor de aanleg van een nieuwe gemeenteweg gaat de gemeente over tot verwerving van de onroerende goederen, vereist voor de realisatie van de gemeenteweg. Van deze verwervingsplicht kan wel contractueel worden afgeweken met een erfdienstbaarheid van openbaar nut (artikel 26 § 2 Gemeentewegendecreet).

Meer informatie over het onderscheid tussen een openbare weg en private weg is uitgebreid toegelicht in Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!