Vraag: Is het uitbreiden van een exploitatie van een IIOA klasse 2 met een rubriek klasse 3 vergunningsplichtig?

Antwoord: Ja, ook wanneer de uitbreiding uitsluitend een rubriek klasse 3 omvat, is een omgevingsvergunning vereist (artikel 11 OVB).

De vereenvoudigde vergunningsprocedure is van toepassing wanneer de verandering door wijziging of uitbreiding van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit uitsluitend een indelingsrubriek klasse 3 omvat (artikel 11, 1° d) OVB).

Een melding van de indelingsrubriek klasse 3 volstaat dan niet.

Het veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit betekent namelijk ook “het toevoegen” of het vergroten in opslagcapaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning of melding geen betrekking heeft (artikel 5.1.1, 12° DABM en RvVb 9 december 2021, nr. A/2122/0270).

Goed om te weten: Het is volgens artikel 5.1.1, 8° DABM wel vereist dat de nieuwe indelingsrubriek klasse 3 een samenhangend technisch geheel (= milieutechnische eenheid) vormt met de reeds bestaande en vergunde ingedeelde inrichting klasse 2.

Meer informatie hierover vindt u in de thematische verdieping van Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!