Vraag: Geldt de vervalregeling in artikel 99 § 1 Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) ook voor functiewijzingen?

Antwoord: Ja, de vervalregeling in artikel 99 § 1 OVD geldt voor alle omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.

Een vergunningsplichtige functiewijziging is een vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling (artikel 4.2.1, 6° VCRO) en valt bijgevolg ook onder deze vervalregeling.

Ondanks er in de praktijk vaak gesproken wordt over “de start van de werken” als aanknopingspunt voor de vervaltermijnen, spreekt artikel 99 § 1, 1° OVD duidelijker over “als verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar”. Dit betekent dat, wanneer de verwezenlijking van de functiewijziging niet werd opgestart binnen de 2 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning voor de functiewijziging vervalt.

Opgelet, is er bijvoorbeeld een gezamenlijke aanvraag ingediend voor een project dat zowel een vergunningsplichtige functiewijziging als vergunningsplichtige bouwwerken omvat, dan is het mogelijk dat de vergunning slechts gedeeltelijk is vervallen. De omgevingsvergunning vervalt dan alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject (artikel 99 § 3 OVD).

Tot slot is het belangrijk op te merken dat, als de functie van een bebouwd onroerend goed werd gewijzigd vóór 9/09/1984, deze wijziging geacht wordt vergund te zijn. Het vermoeden van vergunning komt niet op zijn einde door langdurig onbruik van de constructie (RvS 16 oktober 2015, nr. 232.590RvVb 21 juni 2016, nr. A/1516/1254). In dat opzicht zal de oorspronkelijke vergund geachte functie niet ophouden te bestaan door de komst van een omgevingsvergunning voor een functiewijziging, zolang de functie niet is verwezenlijkt. Wordt de functie niet tijdig verwezenlijkt en vervalt de omgevingsvergunning bijgevolg, dan zal de oorspronkelijke functie blijven gelden.

Meer informatie over het verval van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling vindt u op volgende pagina in Schulinck Omgevingsrecht.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!