Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kunnen meerdere meldingen voor het verlengen van de duur van een tijdelijke, verplaatsbare zorgwoning?

Antwoord: Het college van burgemeester en schepenen mag de duur met een nieuwe melding maar 1 keer met maximaal 3 jaar verlengen. Wanneer de zorgsituatie blijft bestaan, vraagt de burger voor het langer behouden van de zorgunit een omgevingsvergunning aan.

Het creëren van een zorgwoning is principieel vergunningsplichtig (artikel 4.2.1, 1°, 5° c) of 7° VCRO). Alleen als voldaan aan alle voorwaarden in artikel 4.1.1, 18° en 4.2.4 VCRO is een zorgwoning meldingsplichtig.

Een melding voor een zorgwoning, kan in de volgende 3 situaties. Voor elke situatie gelden voorwaarden om de goede ruimtelijke ordening te vrijwaren

  1. binnen het bestaande bouwvolume van de woning of inpandig
  2. in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw
  3. in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning

Eén van de voorwaarden voor een een tijdelijke, verplaatsbare constructie is de duur van de plaatsing van maximaal 3 jaar. Het college van burgemeester en schepenen de duur maar 1 keer met maximaal 3 jaar verlengen. Daarna is geen verlenging of nieuwe melding voor de verplaatsbare zorgunit meer mogelijk. De maximumduur geldt trouwens ook per hoofdwooneenheid en niet per zorgsituatie. Is de zorgsituatie tegen dan verdwenen, stopt het gebruik en verwijdert de burger de verplaatsbare zorgunit.

Betekent dit dat zorgwonen in de verplaatsbare zorgunit daarna niet meer mogelijk is?

Nee. Het betekent wel dat het blijven (be)staan van de zorgwoning vergunningsplichtig is (Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 1/754, p 21 en Vr. en Antw. Vl.Parl. Vr. nr. 469, 10 februari 2023 (K. SCHRYVERS, antw. Z. DEMIR)). De burger valt dus terug op artikel 4.2.1, 5° c) VCRO. Een vergunningsaanvraag maakt het voor de gemeente namelijk mogelijk om het langer behouden van de verplaatsbare zorgunit te toetsen aan de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening.

Tip: Een omgevingsvergunning voor een verplaatsbare zorgwoning kan door het tijdelijk karakter ook voor bepaalde duur. Dit volgt uit artikel 68 lid 2, 8° OVD. Deze vergunning kan ook een termijn bepalen waarbinnen de burger de zorgunit moet verwijderen.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!