Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Moet een vergunningsaanvraag tot verkavelen voldoen aan de vereiste van een voldoende uitgeruste weg?

Antwoord: Nee, een verkaveling valt in principe onder de uitzonderingen op het principe van een voldoende uitgeruste weg

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van, onder meer, een woning is vergunbaar op voorwaarde dat het stuk grond waarop de woning zou gebouwd worden, in principe, gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg (artikel 4.3.5 § 1 VCRO).

Deze voorwaarde geldt echter onder andere niet wanneer de opdrachtgever zowel het bouwen van de woning als het aanleggen van noodzakelijke wegeniswerken voor zich neemt (artikel 4.3.5 § 3 VCRO).

De voorwaarde van een voldoende uitgeruste weg is evenmin van toepassing op aanvragen voor verkavelingsvergunningen als daarin geen of beperkte lasten met betrekking tot minimale weguitrusting worden opgelegd (artikel 4.3.5 § 4 VCRO en Parl.St. Vl.Parl 2008-09, stuk nr. 2011/1, p. 132). De voldoende weguitrusting wordt beoordeeld vanuit de goede ruimtelijke ordening (RvVb 26 maart 2013, nr. A-2013-0124).

Het is bovendien nog steeds mogelijk dat een vergunning wordt geweigerd op basis van de goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1 § 1, 1° d) VCRO). Dit desondanks de eventuele ligging aan of nabij een voldoende uitgeruste weg. Men moet vermijden dat onbebouwbare percelen worden ontwikkeld (RvVb 21 mei 2019, nr. A-1819-1012).

Goed om te weten: Het opleggen van een last brengt een belangrijk voordeel met zich mee. Bij de overdracht van een kavel uit een vergunde verkaveling moeten die last(en) immers voldaan of financieel gewaarborgd zijn om een verkoopbaarheidsattest te kunnen bekomen (artikel 4.2.16 § 2 VCRO).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!