Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan een vergunning worden verleend voor een woning wanneer de daaraan verbonden verkaveling betwist wordt?

Antwoord: Ja, maar de aanvrager neemt een risico wanneer de verkaveling vernietigd wordt.

De overheid beoordeelt een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan de hand van de geldende stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften (artikel 4.3.1 §1 lid 1 VCRO).


Goed om te weten

De verplichting tot gezamenlijke indiening van verschillende vergunningsplichtige projecten geldt niet voor de combinatie verkaveling en stedenbouwkundige handeling (Vr. en Antw. Vl. Parl., Vr. nr. 144 (I. De Coninck, antw. Z. Demir)).


 

Een vergunning geniet, tot het momentvan vernietiging, een vermoeden van wettigheid (privilège du préalable). De verkaveling kan dan ook tot dan een wettige rechtsgrond bieden om een vergunningsaanvraag op te baseren.

 


Goed om te weten

Een omgevingsvergunningsaanvraag die voldoet aan de geldende verkavelingsvoorschriften, verloopt in principe overeenkomstig de vereenvoudigde procedure.


In het andere geval waarbij de Raad de eerdere verkaveling bovendien zou vernietigen, zet dit de wettigheid van een daarbinnen verleende vergunning op de schop (RvVb 12 november 2020, nrs. A-2021-0254, A-2021-0255, A-2021-0256, A-2021-0257, A-2021-0258 en A-2021-0259).

Ook de vernietiging van een RUP door de Raad van State heeft trouwens dezelfde gevolgen voor een omgevingsvergunning die in overeenstemming met dat RUP werd verleend (RvVb 28 juli 2022, nr. A-2122-0993).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!