Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde vraag en behandelen we beknopt het antwoord daarop.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan een vergunning geweigerd worden op basis van de regelgeving inzake lichten en zichten?

Antwoord: Neen, een omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter en wordt verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten.

De regels van de lichten en zichten regelen een aangelegenheid tussen burgers onderling, met name de afstand van bijvoorbeeld een venster tot de perceelsgrens (artikel 3.132 §1 lid 1 NBW).

Een omgevingsvergunning heeft daarentegen een zakelijk karakter. Dit houdt in dat ze geen afbreuk doet of kan doen aan burgerlijke rechten (artikel 78 §1 OVD). De vergunningverlenende overheid mag zich daarover dan ook niet uitlaten, nu dit tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort (RvVb 16 april 2020, nr. RvVb-A-1920-0727).

In principe zou dit nog onder de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening kunnen worden betrokken aan de hand van de vooropgestelde aandachtspunten en criteria (artikel 4.3.1 §2, 1° VCRO). De vergunningverlenende overheden hebben hierover namelijk een ruime en discretionaire beoordelingsvrijheid (RvVb 16 september 2021, nr. RvVb-A-2122-0053; RvVb 3 maart 2022, nr. RvVb-A-2122-0507).

Let wel: de goede ruimtelijke ordening dient niet om eender wat in onder te brengen.

De vergunningverlenende overheid kan hier niet zomaar elementen in haar beoordeling betrekken die niet tot haar bevoegdheid behoren (RvVb 25 maart 2021, nr. RvVb-A-2021-0777), zoals een betwisting over burgerlijke rechten (RvVb 16 april 2020, nr. RvVb-A-1920-0727).

Daarenboven moeten omgevingsrechtelijke concepten en begrippen in principe een stedenbouwkundige invulling krijgen (zie bv. RvVb 5 mei 2020, nr. RvVb-A-1920-0819). Ook in dit opzicht zijn de aandachtspunten en criteria van goede ruimtelijke ordening niet onbegrensd. Een te vrije (niet-stedenbouwkundige) interpretatie van de goede ruimtelijke ordening wordt dan ook afgeraden.

Meer informatie over het zakelijk karakter vindt u hier.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!