Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde vraag en behandelen we beknopt het antwoord daarop.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is het vellen van een hoogstammige boom bij acuut gevaar vergunningsplichtig?

Antwoord: Neen, wanneer voldaan aan de toepassingsvoorwaarden geldt een vrijstelling (artikel 6.1, 2° Vrijstellingsbesluit). Een schriftelijke instemming van de burgemeester is wel vereist.

Het vellen van een hoogstammige boom is principieel vergunningsplichtig (artikel 4.2.1, 3° VCRO). Een hoogstammige boom is in het omgevingsrecht een boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter (MvT Parl.St. Vl.Parl. 1998-99, stuk 1332/1, nr. 53-55).

Wanneer evenwel voldaan aan de toepassingsvoorwaarden, is de volgende handeling vrijgesteld van vergunningsplicht (artikel 6.1, 2° Vrijstellingsbesluit):

  • het vellen van een alleenstaande hoogstammige boom of van enkele bomen in lijnverband
  • omwille van acuut gevaar (bv. dreigt om te vallen op de openbare weg of een gebouw)
  • na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester

Sinds het wijzigingsbesluit van 2016 is bij acuut gevaar de instemming van de burgemeester en niet meer het Agentschap Natuur en Bos vereist (Verslag bij het Wijzigingsbesluit van 15 juli 2016):

“Thans kunnen gevaarlijke bomen gekapt worden na schriftelijk akkoord van het agentschap voor Natuur en Bos. Dit agentschap wenst zich echter op haar Vlaamse kerntaken te concentreren. Het is dan ook logisch om deze taak aan de burgemeester op te dragen. Die heeft immers als hoofd van politie op het openbaar domein, reeds een gelijkaardige taak inzake het slopen van gevaarlijke gebouwen.”

Er zijn geen formaliteiten voor de instemming van de burgemeester buiten dat deze schriftelijk moet zijn. Zo is er geen termijn bepaald waarin de instemming moet gebeuren.

Tip: Gezien het acuut gevaar en het zorgvuldigheidsbeginsel lijkt de instemming van de burgemeester alvast te moeten plaatsvinden binnen een redelijke termijn.

Meer informatie vinden onze klanten in de thematische verdieping over de vrijstelde handelingen.