Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vereist de afbraak van een eengezinswoning een sloopopvolgingsplan?

Nee, voor de afbraak van een eengezinswoning is geen SOP nodig, ongeacht het volume ervan.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht wanneer het gaat om (vergunningsplichtige) afbraakwerken bij gebouwen en het bouwvolume groter is dan:

  • 1000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen
  • 5000 m³ voor alle (in hoofdzaak) residentiële gebouwen, met uitzondering van eengezinswoningen (artikel 4.3.3 §1 lid 1 VLAREMA)

De afbraak van een eengezinswoning vereist dus nooit een SOP. Het bouwvolume is daarbij niet van belang.

Vorig jaar heeft de decreetgever bovendien de vrijstelling voor de afbraak van constructies uitgebreid. De regeling over het SOP vormde hiervoor de inspiratie. Er is dus geen omgevingsvergunning (meer) nodig voor de volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies die voldoen aan dezelfde volumegrenzen (artikel 13.2 Vrijstellingsbesluit).

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!