Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: is de gemeente verplicht om een goedgekeurde gemeenteweg aan te leggen?

Antwoord: Ja, het goedgekeurde rooilijnplan brengt een realisatieverplichting voor de gemeente met zich mee. Deze realisatie moet binnen een redelijke termijn gebeuren.

De gemeente stelt een gemeenteweg vast in een rooilijnplan. Na die vaststelling rust op de gemeente een realisatie-, vrijwarings- en beheerplicht van deze gemeenteweg (artikel 26 §1 GWD en artikel 34 §1 GWD). Dit is een gedeelde verplichting. Hoewel ze alleen (rechtstreeks) geldt voor de wegbedding zelf, is het vaak niet mogelijk om deze te realiseren zonder verwerving van de eigendom op de gronden.

De realisatieplicht leidt dus tot volgende verplichtingen:

  • rechtstreeks: het realiseren (en dus in werkelijkheid omzetten) van een geplande weg in een zichtbare fysieke weg

  • onrechtstreeks: de rechtsplicht om over te gaan tot verwerving van de wegzate. Dit is nodig voor de realisatie van het rooilijnplan, als het gaat om de aanleg van een nieuwe gemeenteweg (Parl. St. Vl. Parl. 2018-2019, nr. 1847/1, 28)

Voor dit laatste zijn er verschillende mogelijkheden:

De decreetgever voorzag geen termijn om de gemeenteweg te realiseren. Hierbij gelden wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals de redelijke termijneis. De gemeente zal dus de gemeenteweg, minstens, binnen een redelijke termijn moeten realiseren.

Meer weten?

Meer over deze realisatieverplichting lezen onze klanten op deze pagina.

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!