Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Verhindert een minnelijke schikking als bestuurlijke maatregel het instellen van een herstelvordering?

Antwoord: Ja, de uitvoering van de minnelijke schikking dooft elk verder recht op herstel of vergoeding van schade geleden door het algemeen belang (artikel 6.4.21, lid 2 VCRO).   

Een minnelijke schikking is een onderling akkoord tussen overtreder en overheid. Het akkoord handelt over het uit te voeren herstel naar aanleiding van een stedenbouwkundig inbreuk of stedenbouwkundige misdrijf.

De gewestelijk of de gemeentelijke stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester kan een minnelijke schikking aangaan. Dat kan zolang er geen rechterlijke uitspraak is over de herstelvordering (burgerlijke vordering) of als er geen bestuurlijke maatregel werd genomen.

Het is een bestuurlijke procedure over de schade van de feiten en het herstel. De uitvoering ervan maakt dan ook een einde aan het recht op herstel of vergoeding van schade, geleden door het algemeen belang naar aanleiding van de stedenbouwkundige inbreuken of misdrijven (artikel 6.4.21, lid 2 VCRO). 

Uit zijn aard gaat de minnelijke schikking dus niet over de schuldvraag of de straf. De uitvoering ervan verhindert dan ook niet dat overtreder als nog strafrechtelijk gedagvaard kan worden voor de gepleegde feiten. De bestuursrechtelijke minnelijke schikking mag je echter niet verwarren met de VSBG. Dat is het verval van de strafvordering door betaling van een geldsom (artikel 216bis Wetboek Strafvordering). Deze figuur staat in de volksmond ook vaak bekend als ‘minnelijke schikking’. Die doet wel de strafvordering vervallen maar heeft geen gevolgen voor het opleggen van bestuurlijke herstelmaatregelen.  

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!