Mag je een infiltratievoorziening ook ondergronds aanleggen?

Ja, het uitgangspunt is weliswaar bovengronds, maar dat mag ook ondergronds als het onvermijdbaar is.

De Hemelwaterverordening stelt in principe bovengrondse infiltratievoorzieningen voorop. Wel is het mogelijk dat de aanvrager aantoont dat de ondergrondse aanleg onvermijdbaar is (artikel 8 §3 Hemelwaterverordening). In dat geval mag je de infiltratievoorziening ook ondergronds aanleggen.

Het verslag bij de Hemelwatverordening verklaart ‘onvermijdbaar’ als volgt:

“Bovengrondse infiltratievoorzieningen hebben immers heel wat extra voordelen naar onderhoud, vermijden dichtslibbing, controle op verkeerde aansluitingen, groenblauwe inrichting, e.d. Omgekeerd zijn ondergrondse infiltratiesystemen gevoelig aan verstopping door verzanding en dragen ze bij aan verdroging. Bij hoge grondwaterstanden werken ze omgekeerd als een drainage. Controle door riool- en waterloopbeheerder op ondergrondse structuren is daarbij bijzonder complex. Wel nemen niet-afgedekte infiltratievoorzieningen in vergelijking met ondergrondse infiltratievoorzieningen een groter oppervlak in, waardoor deze zeker op kleinere percelen moeilijker realiseerbaar zijn.
(…)

Eventuele uitdagingen en een aantal concrete criteria wanneer het overschakelen op een ondergrondse infiltratievoorziening als ‘onvermijdbaar’ wordt beschouwd, zullen in het technisch achtergronddocument behandeld worden.”

Het technisch achtergronddocument vermeldt dat het “onvermijdbaar” karakter verklaart kan worden door redenen zowel van juridische als technische aard. Hiervoor dient een gemotiveerde uitzondering aangevraagd te worden. De vergunningverlenende overheid zal nagaan of de uitzondering verantwoord is.”

Het is dus mogelijk om een infiltratievoorziening ondergronds aan te leggen. Wel moet je daarvoor duidelijke juridische of technische redenen kunnen voorleggen.

Wist je dat?

Meer info over de Hemelwaterverordening en andere thema’s uit het omgevingsrecht vindt u in onze databank. Met uw abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!