Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde vraag en behandelen we beknopt het antwoord daarop.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Mag bij het verbouwen van een woning de hoogte van de interne vloerpas worden gewijzigd?

Antwoord: Ja, het wijzigen van de interne vloerpas heeft geen invloed op het bestaande bouwvolume van de woning, zoals vereist voor verbouwingswerken.

Wanneer een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen verkregen is voor het verbouwen van een woning, moet voldaan zijn aan de definitie van verbouwen zoals bepaald in de VCRO. Dat betekent dat bij aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume de buitenmuren voor minimaal 60% moeten worden behouden (artikel 4.1.1, 12° VCRO). Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter is ook een aanpassingswerk binnen het bestaande bouwvolume.

Het ontwerpdecreet stelt dat het bruto-bouwvolume van een constructie, met inbegrip van de buitenmuren en het dak, buitenmaats wordt gemeten (exclusief open dakoversteken en schouwen), te vertrekken van het maaiveld (MvT, Parl. St. Vl. Parl., 2008-2009, stuk 2011, nr. 1, p. 90, nrs. 262-264).

Uit rechtspraak volgt dan ook dat wijzigingen in de interne vloerpas geen invloed kunnen hebben op het bouwvolume (RvVb 25 februari 2014, nr. A/2014/0147). De ophoging van het maaiveld rondom de woning daarentegen kan wel een invloed hebben op het bouwvolume aangezien het bouwvolume buitenmaats wordt gemeten.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!