Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan een meldingsplichtige activiteit m.e.r.-plichtig zijn?

Antwoord: Nee, de m.e.r.-plicht geldt in principe enkel voor vergunningsplichtige activiteiten.

Een eerste toepassingsvoorwaarde voor de toepassing van de milieueffectenrapportage is het vergunningsplichtige karakter van de voorgenomen actie (artikel 4.3.1 lid 1 DABM; artikel 4.1.1 DABM). Daarnaast moet het gaan om een project in de zin van artikel 1.1.2 §1, 8° DABM.

De overkoepelende Europese Richtlijn vereist daarentegen geen enkele drempel, van welke aard dan ook, om een project aan de m.e.r. te onderwerpen (artikel 1 lid 2 c) Project-m.e.r.-Richtlijn).

Op dit punt lijkt vanuit het sectorale milieurecht alvast een wijziging van het DABM aangewezen. De Europese Commissie liet namelijk recent nog weten dat het Vlaamse Gewest de Habitatrichtlijn niet correct heet omgezet (Brief EC 24 juni 2022 – zie ook dit nieuwsbericht). Het Natuurdecreet onderwerpt meldingsplichtige activiteiten namelijk, onterecht volgens de Commissie, niet aan een passende beoordeling (artikel 36ter Natuurdecreet; artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn).

Meer informatie hierover kan je terugvinden in een eerdere opinie: ‘Blinde vlek in ons Vlaams natuurbeleid? De aktename en passende beoordeling onder de loep!’.

Of hetzelfde ook gezegd kan worden over de m.e.r.-plicht zal ongetwijfeld de toekomst nog (moeten) uitwijzen.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!