Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Kan je een gevel die aan de rooilijn ligt isoleren?

Ja, maar in principe mag de gevelisolatie de rooilijn maar met max. 14 cm overschrijden.

De overheid mag geen vergunning verlenen voor het verbouwen, herbouwen of uitbreiden van een constructie op een stuk grond dat door een rooilijn of een achteruitbouwstrook is getroffen (artikel 4.3.8 § 1 lid 1 VCRO).

Hier bestaan wel enkele uitzonderingen op. Zo is het aanbrengen van gevelisolatie mogelijk als deze de rooilijn maximum 14 cm overschrijdt (artikel 4.3.8 § 1, lid 1, 4° VCRO).

De gevelisolatie mag de rooilijn meer dan 14 cm overschrijden als uit het advies van de wegbeheerder blijkt dat de rooilijn niet binnen 5 jaar na de afgifte van de vergunning zal worden gerealiseerd (artikel 4.3.8 § 1, lid 2 VCRO).


Toekomstige regelgeving: de Vlaamse Regering heeft recent enkele wijzigingen aan het Vrijstellingsbesluit goedgekeurd. Zo wil ze gevelisolatie tot 26 cm vrijstellen van de vergunningplicht. Deze vrijstelling zal alleen gelden voor zover dit de rooilijn niet overschrijdt. Het wijzigingsbesluit is nog niet definitief en ligt nu bij de Raad van State voor advies. Voor gevelisolatie die de rooilijn overschrijdt zal in principe dus nog steeds een omgevingsvergunning nodig zijn.


Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijg je met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten je binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al jouw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!