Vraag: Kan er een openbaar onderzoek georganiseerd worden in de vereenvoudigde vergunningsprocedure als gevolg van een wijzigingslus?

Antwoord:

Neen, wanneer de bevoegde overheid de aanvrager van een omgevingsvergunning toestaat wijzigingen aan te brengen aan zijn aanvraag (bv. opladen van nieuwe plannen of toevoegen van een dossierstuk), de zogenaamde “wijzigingslus”, dan mogen deze (artikel 45 Omgevingsvergunningsdecreet):

  • geen negatieve impact hebben op de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening;
  • én niet tot gevolg hebben dat een openbaar onderzoek over de gewijzigde aanvraag zou moeten volgen.

De tweede voorwaarde betekent dat de aanvraag, ook na de wijziging, nog steeds onder de vereenvoudigde vergunningsprocedure moet vallen. Als de wijziging van de vergunningsaanvraag tot gevolg zou hebben dat er een openbaar onderzoek zal moeten worden gedaan, dan kan de aanvraag dus niet meer worden afgehandeld volgens de vereenvoudigde procedure (Parl.St. Vl.Parl., 2013-14, stuk nr. 2334/1, 45). Dit is vanzelfsprekend omdat een verlenging van de beslissingstermijn in het kader van dergelijke wijzigingsaanvragen niet mogelijk is de vereenvoudigde procedure (Vr. en Antw. Vl.Parl. 2019-2020, 15 juli 2020, 13 (Vr. nr. 871 A. DE RIDDER)). Vervolgens zal de gewone vergunningsprocedure moeten worden toegepast.

Opgelet, bovenstaande wijzigingslus valt niet te verwarren met de administratieve lus waarbij er op initiatief van de bevoegde overheid, en dus niet op initiatief van de aanvrager, een onregelmatigheid kan worden hersteld tijdens de vereenvoudigde, gewone of beroepsprocedure (artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!