Vraag: Kan er afgeweken worden van een afgeleverde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen tijdens de uitvoering ervan of moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd?

Antwoord:

Tijdens het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen kan je soms afwijken van de toegekende omgevingsvergunning. Het is wettelijk bepaald welke afwijkingen zijn toegestaan. Het komt er op neer dat er wordt voorzien in een mogelijkheid om het uitvoeren van vergunde stedenbouwkundige activiteiten (m.b.t. de constructies) te combineren met bepaalde andere stedenbouwkundige handelingen zijnde:

  • handelingen die geen vergunningsplicht hebben, zoals het schilderen van muren;
  • handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, zoals het verplaatsen van binnendeuren of niet dragende binnenmuren;
  • handelingen die een meldingsplicht hebben, voor zover ze beperkt blijven binnen het gebouw of de woning, zoals het verplaatsen van dragende binnenmuren.

Op vraag van de bouwheer kan de architect een as-builtattest opmaken om de afwijkingen vast te stellen. Dit attest is niet verplicht. De architect bezorgt dan een afschrift van het attest aan het college van burgemeester en schepenen.

Daarnaast kunnen kleine afwijkingen worden doorgevoerd ten opzichte van de vergunde plannen als er geen grotere afwijkingen zijn dan de voorziene technische tolerantiemarge eigen aan het bouwproces. De zogenaamde “metsershaar” kan bijvoorbeeld enkele centimeters verschil in de breedte van een raam of deur uitmaken omwille van de afmetingen van de gebruikte bakstenen.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen nooit gecombineerd kan worden met handelingen die vergunnings- of meldingsplichtig zijn gemaakt in een gemeentelijke (of provinciale) stedenbouwkundige verordening.

Voor alle afwijkingen die niet hierboven zijn opgesomd, en veelal grote afwijkingen van de vergunning zijn, is het project niet meer vergund en moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!