Vraag: Kan een vergunning verkregen worden voor stedenbouwkundige werken die reeds gestart of uitgevoerd zijn?

Antwoord:

Een omgevingsvergunning heeft in principe een voorafgaand karakter. Toch worden soms handelingen of activiteiten uitgevoerd zonder dat er een vergunning werd verleend. Dit gebeurt vaak uit onwetendheid, omwille van technische moeilijkheden bij de uitvoering of gewoon omdat de eigenaars hun zin willen doordrijven. Zulke handelingen kunnen een stedenbouwkundig misdrijf uitmaken.

In sommige gevallen is het evenwel mogelijk een vergunning na of tijdens de uitvoering van de vergunningsplichtige handelingen of activiteiten te verkrijgen. Dergelijke regularisatievergunning wordt beoordeeld volgens dezelfde beoordelingsgronden en volgt dezelfde gebruikelijke vergunningsprocedure als bij een normale omgevingsvergunningsaanvraag. Of een vergunningverlenende overheid een regularisatievergunning al dan niet toekent hangt voornamelijk af van de bestemming van de zone waarin de woning of constructie zich bevindt en de aard van de overtreding.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!