Vraag: Kan een omgevingsvergunning worden geweigerd voor slechts een gedeelte van de aanvraag?

Antwoord:

In principe is de omgevingsvergunning één en ondeelbaar, wat betekent dat de vergunningsbeslissing niet gedeeltelijk kan worden vernietigd. Op deze regel bestaat een uitzondering. Een omgevingsvergunning is wel splitsbaar, wanneer blijkt dat bepaalde onderdelen van de rest van de vergunning kunnen worden afgesplitst, zonder dat die andere onderdelen hun voorwerp of hun bestaansreden verliezen. Het komt er op neer dat de vergunningverlenende overheid dezelfde vergunningsbeslissing zou moeten genomen hebben, met of zonder het af te splitsen gedeelte. Wanneer een project meerdere elementen of aspecten bevat en wanneer die elementen of aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan geldt de verplichting tot een gezamenlijke vergunningsaanvraag van zodra minstens één van de aspecten vergunningsplichtig is.

Stel, er wordt een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd voor het bouwen van een woning en een loods op hetzelfde perceel. Het is mogelijk dat de vergunningverlenende overheid een omgevingsvergunning verleent voor het bouwen van de woning, maar niet voor het bouwen van de loods (omdat dit bijvoorbeeld niet aan de wettelijke eisen voldoet qua hoogte). De loods en de woning hebben twee afzonderlijk functies en zijn niet “onlosmakelijk verbonden” met elkaar. Bovendien zou de overheid dezelfde beslissing hebben genomen indien de aanvraag maar betrekking heeft op enkel de woning of de loods.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!