Vraag: Kan een meldingsakte vervallen?

Antwoord: Ja, ook een meldingsakte kan vervallen. Het OVD verklaart de vervalregeling voor vergunningen ook van toepassing op meldingsaktes (artikel 112 OVD).

Artikel 99 OVD regelt het verval van de omgevingsvergunning.

Die vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen, namelijk als:

  1. de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet start binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  2. men het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren onderbreekt;
  3. de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  4. de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
  5. de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

Zoals gesteld, richt dit artikel zich enkel op omgevingsvergunningen. Het OVD verklaart echter deze vervalregeling en de mogelijkheid tot verlenging van de vervaltermijn ook van toepassing op de meldingsakte (artikel 112 OVD).

Wanneer de meldingsplichtige handelingen dus niet tijdig worden gestart of uitgevoerd, kan de meldingsakte eveneens vervallen.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!