Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Kan de gemeente een voorwaarde tot gezamenlijke verkoop van een appartement met parkeerplaats opleggen?

Antwoord: Nee, dit zou een miskenning van het eigendomsrecht zijn.

De gemeente kan in een RUP of stedenbouwkundige verordening parkeervoorschriften opnemen. Deze kunnen de verplichting opleggen om een of meerdere parkeerplaatsen bij een woning te voorzien. In dat geval kan de gemeente hierover voorwaarden koppelen aan de uitvoering van de omgevingsvergunning (artikel 71 OVD). Een voorwaarde dient om het aangevraagde in overeenstemming te brengen met het recht of de goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1 VCRO). Een parkeernorm kan dus ook vanuit de goede ruimtelijke ordening opgelegd worden, om bv. mobiliteitshinder te beperken.

Bij het opleggen van deze voorwaarden moet de gemeente rekening houden met een paar beperkingen.

Belangrijk hier is dat de voorwaarde geen inperking van burgerlijke rechten mag uitmaken. Een vergunning heeft namelijk een zakelijk karakter. Het wordt verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten (artikel 78 § 1 OVD), zoals het eigendomsrecht. Het is niet aan de vergunningverlenende overheid om het eigendomsstatuut te regelen.

Daarnaast mogen vergunningsvoorwaarden niet anticiperen op de toekomst of op eventuele toekomstige aanvragen (RvS 19 februari 2010, nr. 201.102).

Samengevat is het dus niet mogelijk om een verplichting tot gezamenlijke verkoop op te leggen. Voorwaarden over het voorzien van parkeerplaatsen, in overeenstemming met de geldende parkeernormen, zijn wel mogelijk.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!