Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: is het permanent plaatsen van een foodtruck in een voortuin een vergunningsplichtige handeling?

Antwoord: ja, het gewoonlijk parkeren van voertuigen vereist een stedenbouwkundige omgevingsvergunning.

Vergunningsplicht

Een stedenbouwkundige omgevingsvergunning is nodig voor het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens. Hieronder valt ook het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens (artikel 4.2.1, 5° VCRO).

En vergunning is pas noodzakelijk op het moment dat het niet gaat om het toevallig parkeren. Er is een zekere regelmaat en duurtijd vereist (Cass. 7 maart 2017, nr. P.15.1340.N; Cass. 30 januari 2018, nr. P.16.1161.N). Wanneer het restaurant de foodtruck bijvoorbeeld maar eenmalig 3 dagen zou parkeren, is geen vergunning vereist.

De rechtspraak beschouwt het parkeren van een voertuig doorgaans niet als een constructie. Het restaurant zou de foodtruck wel aan de grond kunnen bevestigen of op de grond laten steunen omwille van stabiliteit (door bv. het vastzetten van de wielen met gewichten). In dat geval zou er toch voldaan zijn aan de definitie van een constructie (artikel 4.1.1, 3° VCRO) (vb. RvVb 3 maart 2015, nr. A/2015/0097). Er is dan een bijkomende vergunningsplicht (artikel 4.2.1, 1° VCRO).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!