Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: is het omvormen van een aangebouwde stal tot een extra leefruimte bij de zonevreemde woning een verbouwing of een uitbreiding?

Antwoord: een uitbreiding (artikel 4.4.15 VCRO). Een verbouwing kan alleen binnen het bestaande bouwvolume van de zonevreemde woning zelf (artikel 4.4.12 VCRO).

De aangebouwde stal behoort namelijk niet tot het bouwvolume van de zonevreemde woning (RvVb 20 januari 2015, nr. A/2015/0027). Het bouwvolume van een woning omvat het bouwvolume van het hoofdgebouw en van de fysisch aansluitende aanhorigheden (artikel 4.1.1, 2° VCRO). Denk daarbij aan een bergplaats of garage (Parl. St., Vl. Parl., 2008-2009, stuk 2011/1, 85).

Het begrip fysisch aansluitende aanhorigheden kent een dubbele toetssteen. Dit betekent dat de bijgebouwen:

  1.  één geheel vormen met het hoofdgebouw
  2. aanhorigheden zijn en met andere woorden een residentiële functie hebben

De aard en de functie van de aanhorigheden spelen dus een rol (RvVb 9 augustus 2016, nr. A/1516/1408). Fysisch aansluitende aanhorigheden zonder residentiële functie, zoals een stal, behoren dan ook niet tot het bouwvolume van de zonevreemde woning.

Wil een burger een zonevreemde woning groter maken door een residentiële functie onder te brengen in een aangebouwde stal? Dan gaat het over een uitbreiden van het hoofdvolume van de zonevreemde woning (artikel 4.4.15 VCRO). En niet over een verbouwing binnen het bestaande bouwvolume van de zonevreemde woning (artikel 4.4.12 VCRO). Verbouwen betekent namelijk het uitvoeren van aanpassingen binnen het bestaande bouwvolume (artikel 4.1.1, 12° VCRO).

Let op: bij het uitbreiden van een bestaande zonevreemde woning blijft het bouwvolume beperkt tot maximaal 1000 m³ (artikel 4.4.15 lid 1 VCRO).

Alles over de basisrechten van een zonevreemde woning vinden onze klanten in de thematische verdieping Bestaande zonevreemde constructies – Woningbouw.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!