Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is het houden van paarden altijd een ingedeelde inrichting of activiteit?

Antwoord: Neen, afhankelijk van de bestemming van het gebied is het houden van grote zoogdieren pas een ingedeelde inrichting of activiteit vanaf 5, 10 of 20 gespeende dieren. 

Het houden van grote zoogdieren (paard- of runderachtigen) wordt slechts in bepaalde gevallen als een ingedeelde inrichting of activiteit beschouwd (rubriek 9.4, 3° VLAREM II):

Het houden van minder dieren zal dus geen ingedeelde inrichting of activiteit uitmaken. Indien deze ondergrenzen worden overschreden dan zal het gaan om een klasse 2-inrichting. Dan zal een omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit noodzakelijk zijn (artikel 5.2.1 §6 lid 1 DABM; artikel 5, 1° c) OVD). Boven de 200 volwassen dieren zal het hoe dan ook gaan om een klasse 1-inrichting. Dit is zelfs zo ongeacht de bestemming van het gebied (artikel 9.4, 3° a), b) en c) VLAREM II).

Graasweiden die enkel dienen om de dieren op te laten grazen vallen evenwel buiten het toepassingsgebied van deze rubriek. De aanhef van rubriek 9 van de indelingslijst bepaalt dat. Ze stelt: “Opmerking: graasweiden die gebruikt worden om dieren te laten grazen, maken geen onderdeel uit van de inrichting”.

Let op: Ongeacht of deze ondergrenzen bereikt zijn moet men er rekening mee houden dat het oprichten van een hobbystal voor weidedieren in ieder geval een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist. Daarbij moeten bovendien bepaalde voorwaarden voldaan zijn (artikel 4.4.8/2 VCRO). Een schuilhok is daarentegen vrijgesteld van vergunning (artikel 5.1, 3° Vrijstellingsbesluit).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!