Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is een toelating voor een festival in openlucht dat het maximale geluidsniveau overschrijdt, beperkt tot 12 keer per jaar?

Antwoord: Nee, de beperking tot maximaal 12 keer per jaar geldt alleen voor muziekactiviteiten in een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal (artikel 6.7.3 §3 lid 1, 2° VLAREM II).

Muziekactiviteiten in openlucht zijn geen ingedeelde activiteiten in Bijlage 1 VLAREM II. Al gelden er wel milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen voor deze muziekactiviteiten. Deze staan in Hoofdstuk 6.7 VLAREM II.

Zo hebben muziekactiviteiten in openlucht die het maximale geluidsniveau van LAeq,15min 85dB(A) willen overschrijden, eerst een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen (CBS) (artikel 6.7.3 §3 lid 1 VLAREM II).

Die toelating kan alleen wanneer (artikel 6.7.3 §3 lid 1, 2 en 3 VLAREM II)

  • het geluidsniveau in de inrichting LAeq,60min≤ 100 dB(A) is
  • de muziekactiviteit verbonden is aan een bijzondere gelegenheid
  • voldaan is aan bepaalde sectorale milieuvoorwaarden, afhankelijk van het toegelaten geluidsniveau

Voor activiteiten in openlucht geldt er dus geen beperking op het aantal toegelaten activiteiten. Dit in tegenstelling tot activiteiten in een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal.

De toelating kan wel alleen in geval van een bijzondere gelegenheid. Het gaat over een kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering of een ander bijzonder feest (artikel 1.1.2 VLAREM II). Volgens de Raad van State zorgde de Vlaamse Regering namelijk voor een uitzonderingsregeling net door het tijdelijke karakter (RvS 24 november 2011, nr. 216.429).

Toch kan het CBS in de toelating maatregelen opleggen om de duur van de muziekactiviteit aan banden leggen.

Let wel. Het is niet omdat er een toelating is van het CBS, dat er geen overmatige burenhinder kan zijn. De vrederechter is bevoegd in geval van burenhinder.

Meer weten?

Meer over muziekactiviteiten lezen onze klanten op deze pagina.

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!