Vraag: Is een omgevingsvergunning voor een verkaveling vereist wanneer de eigenaar zijn goed wilt splitsen louter met het oog op de verkoop van de kavel met de woning?

Antwoord:

Neen, omdat de verkoper de onbebouwde kavel behoudt met als gevolg dat niet alle criteria van de verkavelingsverplichting zijn vervuld.

De verkavelingsverplichting is alleen van toepassing wanneer alle hieronder vermelde voorwaarden vervuld zijn (artikel 4.2.15, § 1, in samenlezing met artikel 4.1.1, 14° VCRO):

  • Het moet gaan om een vrijwillige verdeling van een grond in twee of meer kavels;
  • Van deze kavels is er minstens één onbebouwd;
  • Het is (zijn) deze (of meerdere) onbebouwde kavel(s) die het voorwerp moeten uitmaken van een specifieke rechtshandeling, met name koop-verkoop, huur voor meer dan negen jaar of het vestigen van een recht van opstal of erfpacht;
  • De rechtshandelingen geschieden met het oog op woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Wanneer de eigenaar een verdeling/splitsing van een goed overweegt met de bedoeling de kavel met de woning te verkopen en de onbebouwde kavel te behouden, dan zijn de twee laatste voorwaarden van de verkavelingsverplichting NIET vervuld. De onbebouwde kavel maakt NIET het voorwerp van een verkoop uit. De insteek van de koper van het bebouwde lot is niet een woning te bouwen, aangezien de koper zich in de bestaande woning wilt vestigen.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!