Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

vraag: is een bomenkwekerij toelaatbaar in landschappelijk waardevol agrarisch gebied?

Antwoord:      Ja, het kweken van bomen mag in dit bestemmingsgebied.

De aanvraag moet hiervoor wel voldoen aan een dubbele toets:

  1. de planologische toets (verenigbaarheid met agrarisch gebied)

Een landbouwer mag planten en bomen kweken en opkweken in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. Dit is een agrarische activiteit (artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit). Wel moet er een werkelijke inbreng van hem zijn tijdens het opkweekproces.

Het zuiver kopen en verkopen van planten mag niet. Een commerciële activiteit moet namelijk beperkt en ondergeschikt blijven aan de agrarische hoofdactiviteit (RvVb 9 oktober 2018, nr. A-1819-0162). Wanneer dit het geval is, is dit een para-agrarische activiteit. (omzendbrief 8 juli 1997, p. 27).

  1. de esthetische toets (geen aantasting schoonheidswaarde landschap)

Ook moet de aanvrager letten op het esthetische criterium in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De rechtspraak vult dit streng in. Dit betekent dat de aanvraag de schoonheidswaarde van het landschap niet mag aantasten (artikel 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit).

De vergunningverlenende overheid moet deze schoonheidswaarde zorgvuldig inventariseren (RvVb 24 maart 2015, nr. A-2015-0176). De bestaande toestand is daarbij bepalend (RvVb 7 november 2017, nr. A-1718-0217). Zo kunnen er al bestaande constructies aanwezig zijn. Al is dit geen reden om het landschap verder aan te tasten (RvVb 25 oktober 2018, nr. UDN-1819-0226).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!