Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is de afbraak van een constructie altijd vergunningsplichtig?

Antwoord: nee, de afbraak van een constructie is principieel vergunningsplichtig, maar het Vrijstellingsbesluit kent enkele uitzonderingen hierop.

Het afbreken (of slopen) van een constructie is in principe een vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling (artikel 4.2.1, 1° c) VCRO).

Bepaalde afbraakwerken zijn echter vrijgesteld van vergunningsplicht (hoofdstuk 13 Vrijstellingsbesluit). Mits voldaan aan de algemene toepassingsvoorwaarden van het vrijstellingsbesluit zijn vrijgesteld:

  1. het slopen of verwijderen van installaties of constructies die vallen onder de bepalingen van het Vrijstellingsbesluit (artikel 13.1 Vrijstellingsbesluit)
  2. de volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies, wanneer het niet gaat om (artikel 13.2 Vrijstellingsbesluit):
    1. kleine elementen en constructies van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving, die een volkskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de lokale bevolking of bijdragen tot het gevoel van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren
    2. gebouwen of constructies opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed (artikel 4.1.1 Onroerenderfgoeddecreet)
    3. bij een grondoppervlakte van meer dan 100 m2
  3. de volledige afbraak of volledige bovengrondse afbraak van een bestaande pyloon of mast en aanhorigheden zoals leidingen en omvormingsstations (artikel 13.3 Vrijstellingsbesluit)

Let op

Een vergunning is nog steeds vereist wanneer volgende zaken nodig zijn voor de afbraak (artikel 4.2.3 VCRO en artikel 1.5 Vrijstellingsbesluit): een milieueffectenrapport, een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!