Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Heeft een cassatieberoep bij de Raad van State schorsende werking?

Antwoord: Nee, in tegenstelling tot het administratief beroep heeft het cassatieberoep geen schorsende werking.

De heersende rechtsopvatting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft dus gelden zolang de Raad van State zich nog niet heeft uitgesproken in cassatie.

Er speelt natuurlijk wel een belangrijke nuance. De arresten van de Raad hebben geen gezag van gewijsde erga omnes. De rechtsgevolgen gelden dus enkel tussen de betrokken partijen. Toch doet dit geen afbreuk aan de precedentwaarde van een arrest van de Raad.

Wist u dat?

Heeft u een vraag over de draagwijdte van een arrest van de RvVb? Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!