Gelden de basisrechten voor zonevreemde woningen als de constructie gelegen is in een niet-geordend woonuitbreidingsgebied en het geen groepswoningbouw betreft?

 Antwoord:

Ja, een woonuitbreidingsgebied is geen ruimtelijk kwetsbaar gebied waardoor er kan verbouwd, herbouwd en uitgebreid worden overeenkomstig de wettelijke voorwaarden (RvVb 16 december 2014, nr. A/2014/0876; Parl. Vraag d.d. 20 januari 2015, nr. 338).

Verbouwen, herbouwen en uitbreiden kan wel niet gelijkgesteld worden met het oprichten van constructies.

De RvVb heeft recent besloten dat een BPA dat slechts een deel van het woonuitbreidingsgebied bestrijkt ook niet meer kan worden beschouwd als een ordening van het gebied naar analogie met vaste rechtspraak i.v.m. verkaveling (RvVb 15 oktober 2020, nr RvVb-A-2021-0152).

Merk op dat bij afgifte van vergunningen op basis van de zonevreemde basisrechten ook de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening moet gebeuren (RvVb 17 december 2013, nr. A/2013/0765):

De verwerende partij heeft nagelaten de door artikel 4.4.11 VCRO vereiste toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, die in het bijzonder moet nagaan of het architecturaal karakter van de  herbouwde constructie behouden blijft, door te voeren.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!