Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Behoort een open dakoversteek tot het bruto bouwvolume?

Nee, een open dakoversteek wordt niet meegerekend in het bruto bouwvolume.

Bouwvolume

Het bouwvolume van een gebouw bestaat uit het bruto bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden. Een fysisch aansluitende aanhorigheid vindt een rechtstreekse aansluiting of steun bij het hoofdgebouw (artikel 4.1.1, 2° VCRO). Er moet geen sprake zijn van een afgesloten constructie (RvVb 13 maart 2018, nr. A/1718/0653).

Onder het bruto bouwvolume vallen de buitenmuren en het dak (exclusief open dakoversteken en schouwen), te vertrekken van het maaiveld (MvT, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, stuk 2001/1, 95).

Een dakoversteek heeft geen definitie in het omgevingsrecht. Daarom is de spreekwoordelijke betekenis van belang. In de praktijk is dit het gedeelte van het dak dat net buiten de gevel uitsteekt.

Open dakoversteek

Een open dakoversteek heeft een beperkte omvang en steunt alleen op de buitengevel. Daarnaast heeft de open dakoversteek geen functie. Deze situatie valt niet onder het (bruto) bouwvolume.

Vanaf het moment dat de dakoversteek een grote omvang heeft, niet alleen steunt op de buitengevel (vb. twee palen die de dakoversteek ondersteunen) en een functie heeft (vb. over een terras, parkeerplaats of de opslag van materiaal) is er in principe geen sprake meer van een open dakoversteek. De dakoversteek is dan een fysisch aansluitende aanhorigheid. In dat geval kan ze wel onder het bouwvolume vallen.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!