Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Als oude verkavelingsvoorschriften geen weigeringsgrond meer zijn, is er dan nog een openbaar onderzoek nodig?

Ja, ook als een aanvraag afwijkt van meer dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften geldt de gewone procedure.

De gewone procedure, met openbaar onderzoek, is namelijk de regel. De vereenvoudigde procedure de uitzondering (artikel 11 en 13 OVB). De gewone procedure geldt altijd wanneer een aanvraag afwijkt van de verkavelingsvoorschriften. Ook van een meer dan 15 jaar oude verkaveling (artikel 13, 1° a) en b) 7) OVB).

Het maakt voor de vergunningsprocedure dus geen verschil of een verkaveling ouder of jonger is dan 15 jaar (RvVb 20 juli 2023, nr. A-2223-1107). Zodra een aanvraag afwijkt van de verkavelingsvoorschriften, is een openbaar onderzoek nodig. De regeling over de oude verkavelingen bij de beoordeling van de aanvraag betekent alleen dat deze verkavelingsvoorschriften als weigeringsgrond wegvallen (artikel 4.3.1 §1 lid 1, 1°b) en c) VCRO).

Alles over de gewone en de vereenvoudigde procedure vind je in de thematische verdieping in Schulinck Omgevingsrecht.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!