Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Moet de gemeente akte nemen van het verval van een omgevingsvergunning?

Antwoord: nee, maar het verval moet wel opgenomen worden in het vergunningenregister.

Een omgevingsvergunning vervalt immers van rechtswege in de wet opgesomde gevallen (artikel 99 OVD e.v.).

Dit houdt in dat, van zodra zich een van de opgesomde gevallen zich heeft voorgedaan, de vergunning automatisch en zonder meer vervalt. De bevoegde overheid kan dit verval niet voorkomen door een andersluidende beslissing te nemen, noch is het verval afhankelijk van enige aktename (Antwerpen 17 januari 2013, nr. 2012/AR/86).

De vergunningverlenende overheid is daarentegen in principe wel verplicht haar vergunningenregister te actualiseren, met inbegrip van het verval van de verleende vergunningen (artikel 5.1.2 §2 VCRO).

Ook het verval van de verleende vergunningen moet opgenomen worden in het vergunningenregister (artikel 5.1.2, 8° VCRO).

Dat het verval van een vergunning niet in het vergunningenregister zou zijn opgenomen, maakt het verval echter dan weer niet ongedaan (RvS 29 april 2009, nr. 192.836; RvS 29 mei 2012, nr. 219.525).

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!