Dagelijks consulteren omgevingsambtenaar Stieven Blancke en zijn collega’s in Aalter de databank Schulinck Omgevingsrecht. Ze doorzoeken er decreten, besluiten en hun eigen gemeentelijk beleid, en voor juridische ondersteuning kloppen ze bij de experts aan. “Zeggen of iets kan of niet is gemakkelijk. Maar wat heel belangrijk is, is dat je weet waarop het gefundeerd is, en die onderbouwing geven de experten.”

Drie grote industriezones, landbouw en veel groen: het Oost-Vlaamse Aalter, een gemeente met zo’n 29 000 inwoners, heeft het allemaal. Stieven Blancke, omgevingsambtenaar gespecialiseerd in milieu, vormt met 17 collega’s de cel ‘Ruimtelijke organisatie en leefomgeving’. Toen ze een demo kregen over de databank Schulinck Omgevingsrecht, zag Stieven direct de troeven van het product. “Ik heb mijn collega’s kunnen overtuigen en zo is de bal aan het rollen gegaan”, zegt hij.

Het duwtje in de rug om de databank te beginnen gebruiken was de juridische ondersteuning in de vorm van een helpdesk met juridische experts. “We hebben drie of vier vragen gesteld aan de experts van Wolters Kluwer en waren onder de indruk van de antwoorden die we kregen. De manier waarop je feedback geeft, de structuur van je antwoord, is dan ook minstens even belangrijk als het antwoord op zich”, vertelt Stieven.

Vroeger toetsten de omgevingsambtenaren moeilijke dossiers (‘speciallekes’) eerst intern af. Daarna belden ze naar collega’s van andere besturen en als ze er echt niet wijs uit raakten, schakelden ze een advocatenbureau in. Nu stellen ze hun vragen aan de experts van de databank Schulinck Omgevingsrecht van Wolters Kluwer en zien ze een gefundeerd antwoord terugkomen. Stieven: “De meerwaarde zit in de ‘waarom’-vraag die de experts toelichten. Waarom moet het zus of zo? Die kennis helpt ons bij vergelijkbare situaties in de toekomst maar geeft ons ook de kans een burger of projectontwikkelaar een antwoord te bieden dat niet dubbelzinnig te interpreteren is. Als burger wil je ook weten waarom iets niet kan en hoe het dan wel zou kunnen.”

Van mij krijgt Schulinck Omgevingsrecht een negen op tien, want perfectie bestaat niet

Van weken naar dagen

Een ander voordeel dat Wolters Kluwer met zich meebracht, is tijdswinst. “Bij een vraag krijg je binnen twee werkdagen of soms zelfs op dezelfde werkdag een antwoord, terwijl dat vroeger een traject van weken kon zijn”, vertelt Stieven.

In de databank halen ze die tijdwinst vooral uit centralisatie van informatie. Besluit per besluit overlopen moet niet meer. Aan de hand van zoek- en subtermen vinden de collega’s op één plaats specifieke info rond een bepaalde thematiek. “In plaats van de gemeentelijke website te consulteren voor RUP’s en het Vrijstellingsbesluit of andere websites ernaast te houden, vind je nu in één databank alle info, zowel in decreten en besluiten als in rechtspraak rond een bepaalde thematiek”, voegt Stieven toe.

“Ik denk dat het bij alle steden en gemeenten een uitdaging is om tijd te winnen”, gaat hij verder. In Aalter merken ze bijvoorbeeld dat de burgers mondiger worden en zien ze het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen stijgen: van 607 in 2019 naar 735 in 2020. “Meestal stijgt de personeelsbezetting niet op dezelfde manier dus dan ga je op zoek naar andere manieren om winst te boeken.”

In plaats van de gemeentelijke website te consulteren voor RUP’s en het Vrijstellingsbesluit ernaast te houden, vind je nu in één databank alle info

Up-to-date dankzij de nieuwsbrief

“Van mij krijgt de databank Schulinck Omgevingsrecht een 9 op 10, want perfectie bestaat niet”, lacht Stieven. “Ik ben blij met de databank. De info die je zoekt, staat er bijna altijd in, de ondersteuning is er en de digitalisering van ons gemeentelijk beleid ging vlot. Daarnaast krijg je ook een opleiding die je helpt zoeken.”

Ook de extraatjes zoals de nieuwsbrief en vraag van de week worden door het team in Aalter als een meerwaarde gezien. Via de nieuwsbrief blijven ze op de hoogte van recente rechtspraak en nieuwe wijzigingen. De vragen van de week geven een zicht op de zaken waarmee andere besturen geconfronteerd worden. “Soms zijn de vragen herkenbaar, soms niet, maar het is leuk om ze te lezen”, zegt Stieven.

“Als er meer en meer gemeenten aan de slag zullen gaan met het platform, denk ik dat het een uitdaging wordt om dezelfde service te bieden en binnen de twee werkdagen een antwoord te formuleren op vragen”, besluit Stieven. “Maar momenteel heb ik niks aan te merken op de databank Schulinck Omgevingsrecht.”

 

Wilt u zelf Schulinck Omgevingsrecht in actie zien? Vraag hier uw demo aan →