April is de compostmaand!

 

De regels voor de verwerking van organisch-biologisch afval kunnen evenwel verschillen.

Zo kunnen burgers in uw gemeente thuis zonder melding of omgevingsvergunning composteren. Als de compost uitsluitend bestemd is voor het gebruik thuis, is de compost immers geen afvalstof in de zin van rubriek 2 bijlage 1 Vlarem II.

Rubriek 2.2.3 bijlage 1 Vlarem II geeft aan wanneer een melding of omgevingsvergunning nodig is voor het composteren van:

 • groenafval
 • groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)
 • organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen
 • opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing met een opslagcapaciteit
 • vergistingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen
 • andere biologische behandelingsinstallaties van niet-gevaarlijke afvalstoffen
 • biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen

Of er een melding klasse 3 of een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen klasse 1 of 2 vereist is, zal o.m. afhangen van het aantal kubieke meter opslag.

Hoofdstuk 5.2.2.3 Vlarem II bepaalt de specifieke sectorvoorwaarden betreffende de opslag en compostering, zoals:

 • het bijhouden van een compostdagboek met vermelding van temperatuurmetingen, data van het omzetten en afoogsten
 • een weegbrug, groenscherm en afvalstoffenregister voor de ingedeelde inrichtingen klasse 1 en 2 (niet voor klasse 3)
 • tussentijdse opslag van compost gebeurt stofvrij en in hopen van maximum 4 meter hoogte
 • een composteerruimte groter dan 10 m³ moet voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer, die is uitgerust met een afwateringssysteem

Voor de ingedeelde inrichtingen is het van essentieel belang dat zij ook voldoen aan de BBT (Best Beschikbare Technieken). Voor de BBT i.v.m. het composteren en vergisten van groen- en gft-afval kan men terecht bij het BBT-Kenniscentrum.

Ook elke maand de nieuwste kalender ontvangen?

Abonneer je direct hier op onze kalender en u ontvangt deze voortaan automatisch in uw mailbox.