Op donderdag 21 september 2023 om 13u. geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Els Pissierssens een gratis webinar over het vermoeden van vergunning en de vergunningsplicht doorheen de tijd.

De vergunningsplicht kent namelijk een aantal mijlpalen. Zo bestaat de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen sinds 1962. Deze voor functiewijzigingen sinds 1984 en voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden sinds 2000. Hoe zit het dan met handelingen aan gebouwen voor deze data? Wanneer gelden de vermoedens van vergunning? Zijn er uitzonderingen?

Tijdens het webinar komen dan ook aan bod:

  • het weerlegbaar en onweerlegbaar vermoeden van vergunning van bestaande constructies;
  • de vergund geachte functiewijzigingen en wijzigingen van het aantal woongelegenheden;
  • de opname in het vergunningenregister.

Het webinar richt zich vooral op de omgevingsambtenaar. Het wordt uitgezonden via onze samenwerkingspartner Online Seminar.

Om het webinar te volgen, moet u een account aanmaken bij Online Seminar. Registreren en aanmelden kan door hier te klikken.

Praktische details

  • waar: digitaal via Online Seminar
  • duurtijd: +/- 30 minuten
  • presentator: Els Pissierssens
  • kostprijs: gratis
  • inschrijven: klik hier

Wij hopen u alvast digitaal te mogen ontvangen op 21 september om 13u.