Webinar omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur

Op donderdag 9 juni heeft onze juridische expert Laura Knockaert een gratis (online) webinar over openbaarheid van bestuur gegeven.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens het webinar Omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur beantwoordt Laura onder meer de volgende vragen:

  • Welk document uit een vergunningsdossier mag een gemeente openbaar maken?
  • Op welke gronden kan inzage in een bezwaarschrift geweigerd worden?
  • Wat met auteursrechtelijk beschermde plannen?

Bekijk webinar Omgevingsrecht en Openbaarheid van Bestuur →

De openbaarheid van bestuur roept in de praktijk veel vragen op bij lokale besturen. Daarom verduidelijkt een van de juristen bij Schulinck Omgevingsrecht tijdens dit webinar de regels, zoals vastgelegd in het Bestuursdecreet. De nadruk zal daarbij liggen op bestuursdocumenten die relevant zijn voor de dienst omgeving binnen de gemeente. Aan de hand van voorbeelden van de Beroepsinstantie zal de regelgeving worden toegelicht.

Zo zullen onder meer volgende onderdelen aan bod komen:

  • Actieve versus passieve openbaarheid van bestuur
  • Weigeringsgronden
  • Procedures

Het webinar duurt ongeveer 30 minuten.

Wie mag zich aanmelden?

Het gratis webinar is gericht op de omgevingsambtenaar, maar vrij toegankelijk voor iedere ambtenaar, met of zonder (proef)abonnement op Schulinck Omgevingsrecht.

U mag dus gerust ook de link verspreiden aan uw collega’s van andere gemeenten of steden!

Hoe kan ik aanmelden voor het webinar?

Het webinar wordt uitgezonden via onze samenwerkingspartner Online Seminar. Om het webinar te volgen moet u een account aanmaken bij Online Seminar.

Registreren en aanmelden kan door hier te klikken.
Opgelet, dit account is verschillend van het Schulinck Omgevingsrecht account waarmee u toegang heeft tot onze databank. Mogelijks heeft u reeds een account bij Online Seminar naar aanleiding van één van onze vorige webinars.

Vragen over aanmelden?

Mail dan service@onlineseminar.nl of bel +31 20 845 7405

Praktische details