Vlaanderen heft DBA-systeem voor digitale bouwaanvraag op en schrapt subsidies voor vergunningen- en plannenregisters

De Vlaamse regering startte in 2010 met een ‘systeem inzake de digitale bouwaanvraag (DBA-systeem)’ voor aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning. Men zou dat systeem later uitbreiden naar de verkavelingsvergunningen, verkavelingswijzigingen, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten, as built-attesten en meldingen, maar zover is het nooit gekomen.

In 2014 kondigde de decreetgever immers de omgevingsvergunning af. Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of verkavelingen, en meldingen verlopen nu digitaal via het Omgevingsloket. Het DBA-platform werd zo overbodig. Op dit ogenblik zijn er enkele gebruikers die de ‘start der werken’ en het ‘einde der werken’ nog doorgeven via DBA, maar er worden geen nieuwe dossiers meer geopend in het systeem.

De Vlaamse regering besliste dan ook om het DBA-platform op te heffen. De dossiers die in het systeem zitten, worden gearchiveerd. De enkele nog hangende dossiers in DBA en de dossiers die opnieuw geopend moeten worden na een vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, worden verder analoog afgehandeld.

Verwijzingen naar het DBA-systeem in het besluit op het vergunningenregister, het besluit op het planologisch attest, het besluit op het stedenbouwkundig attest en de aanvraagformulieren worden geschrapt. De minister van Omgeving voegt een aangepast model van ‘Aanvraag van een stedenbouwkundig attest’ toe.

Stedenbouwkundige en planologische attesten kunnen nu alleen nog aangetekend of tegen afgifte van een ontvangstbewijs aangevraagd worden. De mogelijkheid om ze digitaal aan te vragen, werd nooit realiteit en vervalt definitief.

De Vlaamse regering heft tot slot nog 2 oude subsidiebesluiten op: een besluit dat tot 2012 subsidies gaf aan gemeenten die voor de eerste keer een vergunningenregister opmaakten, en een besluit dat subsidies geeft aan gemeenten die voor de eerste keer een plannenregister opmaken. Dat laatste besluit is nog altijd van kracht. Het wordt pas opgeheven op 1 januari 2021 en geeft zo de laatste 11 gemeenten die nog een plannenregister moeten opmaken de gelegenheid om dat met overheidssteun te doen.

Met uitzondering van de bepaling over het plannenregister, treedt dit besluit in werking op 24 oktober 2020.