Landbouwers die kunstmest gebruiken en kunstmesthandelaars vullen vanaf 15 april 2021 het digitaal kunstmestregister in op het Mestbankloket (nieuw artikel 2.2.1.4 VLAREME).

Dit volgt uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting, goedgekeurd op 19 maart 2021.

Dit kunstmestregister brengt het kunstmestgebruik en de kunstmeststromen beter in kaart.

Het doel?

  • meer oordeelkundige bemesting
  • minder nutriëntenverliezen naar het oppervlakte- en grondwater

Omdat het eerste besluit van oktober 2020 op heel wat kritiek stuitte, bracht men de volgende versoepelingen aan in het besluit goedgekeurd op 19 maart 2021.

Voor landbouwers:

  • voor het jaar 2021 geldt de registratie, onder bepaalde voorwaarden, binnen de 30 dagen
  • via een goedgekeurde vrijstellingsaanvraag van de gebiedsgerichte maatregelen dat het oordeelkundig bemesten aantoont:
    • mogen de landbouwers tot het einde van de volgende maand wachten om het register in te vullen
    • moeten de landbouwers niet elk gebruik apart noteren

Voor kunstmesthandelaars voor de export van kunstmest en de verkopen aan particulieren tot 100 kg:

  • zij mogen wachten om het register in te vullen tot het einde van de volgende maand
  • de verkochte hoeveelheden mogen worden gesommeerd per meststof, per maand