Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 9 februari 2023, nr. A-2223-0529 In deze zaak oordeelt de Raad over de functie(categorie) van een serviceflat.

Feiten

In het verleden verleende het CBS een vergunning voor het verbouwen en wijzigen van een sportcentrum naar serviceflats.

In het huidige dossier verleent de deputatie een vergunning voor het verbouwen van serviceflats naar een revalidatievoorziening voor verslavingszorg.

Een derde belanghebbende stelt beroep tot vernietiging en schorsing in bij de Raad.

Uitspraak

De belanghebbende voert in essentie aan dat er sprake is van een vergunningsplichtige functiewijziging. Hij beargumenteert dat de hoofdfunctie van het gebouw wijzigt van wonen (serviceflats) naar gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (revalidatievoorziening voor verslavingszorg).

De Raad oordeelt dat er in dit geval geen vergunningsplicht geldt voor de functiewijziging van serviceflats naar revalidatievoorziening voor verslavingszorg.

De Raad merkt op dat de eerdere vergunning voor serviceflats de functie ook niet beschouwde als wonen. Wel kwalificeerde het bestuur (eerder ongelukkig) de functie als dienstverlening.

Verder stelt de Raad dat een serviceflat niet alleen tot de functiecategorie wonen behoort, maar ook tot de functie gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Bejaarden kunnen immers langer in relevatieve onafhankelijkheid wonen omwille van de gemeenschappelijke voorzieningen in serviceflats. Volgens de Raad mocht de deputatie dan ook oordelen dat er geen vergunningsplichtige functiewijziging voorligt.

Schulinck Omgevingsrecht

Graag meer weten over vergunningsplichtige functiewijzigingen? Neem een proefabonnement op Schulinck Omgevingsrecht en ontdek wat de databank allemaal te bieden heeft.