Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 30 maart 2023 (nr. A-2223-0713). In deze zaak bevestigt de Raad dat een bebouwd onroerend goed meerdere hoofdfuncties kan hebben. 

Een vergunningsplichtige functiewijziging is het (gedeeltelijk) wijzigen van een hoofdfunctie van een bebouwd onroerend. Deze hoofdfuncties staan in artikel 2 §1 lid 1 Besluit vergunningsplichtige functiewijziging, zoals wonen en kantoorfunctie.

De regelgeving omschrijft het begrip hoofdfunctie niet. Maar uit de spraakgebruikelijk betekenis volgt dat een hoofdfunctie de belangrijkste functie van een bebouwd onroerend goed is. Al benadrukt de Raad dat ook meerdere hoofdfuncties mogelijk zijn. Het gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie kan dus leiden tot meerdere hoofdfuncties.

Zorgvuldig onderzoek naar de hoofdfunctie(s)

Een vergunningverlenende overheid moet eerst onderzoeken welke hoofdfunctie(s) een gebouw heeft. De Raad oordeelt dat binnen haar beoordelingsbevoegdheid een bestuur dit doet met de nodige kritische zin. Aanwezige indicatoren kunnen zijn:

  • de verdeling
  • de bestemming
  • de relatie van de ruimtes binnen de gebouwen
  • de omvang van de activiteiten
  • de hoedanigheid en bedoelingen van de gebruikers

In deze zaak oordeelt de Raad dat een zorgvuldige feitenvinding  naar de bestaande hoofdfunctie(s) ontbrak. Zo ging het bestuur er fout van uit dat de aanvraag een nog te vergunnen functiewijziging omvat. De Raad vernietigde dan ook de bestreden beslissing.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de vergunningsplichtige functiewijziging vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!