Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0431). De Raad oordeelt hierin dat een bedrijf voor het herstel en onderhoud van landbouwmachines- en werktuigen geen para-agrarisch bedrijf is.

Bestemming agrarisch gebied

Agrarische gebieden zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin (artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit). Naast agrarische bedrijven zijn ook para-agrarische bedrijven toegelaten. Hierbij zijn volgens de Raad 2 punten aan de orde ten opzichte waarvan het aangevraagde moet worden afgewogen:

  • kadert het binnen de uitbating van een para-agrarisch bedrijf?
  • is het noodzakelijk voor het para-agrarisch bedrijf?

In het kader van de noodzakelijkheid, is het voornamelijk van belang of het gebouw in functie staat van of dienstig is voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Volgens de Omzendbrief 1997 houdt para-agrarisch in dat de activiteit onmiddellijk bij de landbouw aansluit en erop is afgestemd. Deze omzendbrief geeft ook verdere indicatieve criteria, zoals:

  • het grondgebonden karakter van het bedrijf
  • de nauwe relatie met het landbouwproductieproces
  • de strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten

Let wel: de omzendbrief 1997 is niet verordenend en alleen richtinggevend (RvVb 6 mei 2021, nr. A-2021-0972; RvVb 26 augustus 2021, nr. RvVb-A-2021-1299).

Beslissing

De Raad oordeelt dat de vergunningverlenende overheid niet op voldoende wijze onderzocht en motiveerde of het hier wel ging om een para-agrarische activiteit. Een bedrijf voor het herstel en onderhoud van landbouwmachines en -werktuigen kan mogelijks para-agrarisch zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat het bedrijf in kwestie niet alleen klanten uit de landbouwsector had, maar ook uit andere sectoren.

Bovendien geven de eigenaars zelf aan dat de activiteiten door hun leeftijd verminderd zijn. Hieruit kan men afleiden dat het aangevraagde niet (meer) noodzakelijk is voor het behoud en de verdere ontwikkeling als para-agrarische activiteit.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de gewone en de vereenvoudigde procedure vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!