Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 april 2023 (nr. A-2223-0784). De Raad oordeelt hierin over de betekenis van het begrip wachtmuur.

De afwerkingsregel

De afwerkingsregel houdt het wegwerken van onafgewerkte wachtmuren in van bestaande woningen (artikel 4.4.3 VCRO). Zelfs als het (aanpalend) perceel een andere bestemming heeft dan woningbouw (MvT, Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, stuk 2011/1, nr. 435). Deze zijn vaak storend en landschappelijk onaantrekkelijk.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning kan dus onder bepaalde voorwaarden op een perceel niet bestemd voor woningbouw. Hetzelfde geldt voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor het bouwen van een eengezinswoning. Eén van de voorwaarden hierbij is het bestaan van een wachtmuur (artikel 4.4.3 lid 1 VCRO).

Wachtmuur

Een wachtmuur kan 2 vormen aannemen (artikel 4.4.3 lid 3, 1° en 2° VCRO).

Ofwel gaat het om een dubbele wand die op 1 september 2009 te paard staat op de perceelsgrens. Dit is dus met één wand op het eigen perceel en de andere wand op het perceel van de buren.

Ofwel gaat het om één enkele wand die op 1 september 2009 is opgetrokken op het eigen perceel tot tegen de perceelsgrens. Deze heeft als bescherming een tijdelijke waterafstotende bekleding.

In dit arrest oordeelde de Raad dat een muur met verschillende elektriciteitsvoorzieningen en verluchtingsgaten geen wachtmuur is. De functie van een wachtmuur is namelijk om er iets tegen te kunnen bouwen. Deze muur heeft ook geen waterafstotende bekleding. Dit is ook een voorwaarde om te kunnen spreken van een enkele wachtmuur (artikel 4.4.3 lid 3 VCRO).


Ter info

Uit andere rechtspraak blijkt ook dat volgende muren geen wachtmuur zijn (RvVb 12 maart 2019, nr. A-1819-0714; RvVb 17 juli 2018, nr. A-1718-1124; RvVb 21 mei 2019, nr. A-1819-1013):

  • een zijgevel met een venster
  • een zijgevel met alleen verluchtingsgaten
  • een zijgevel die een spouwmuur is

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de afwerkingsregel vinden onze klanten in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!