Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 10 augustus 2023 (nr. A-2223-1159). In dit arrest benadrukt de Raad de taak van het vergunningverlenend bestuursorgaan om het werkelijk voorwerp van de aanvraag te onderzoeken.

De aanvrager wil een bestaande loods uitbreiden voor het stallen van bedrijfsvoertuigen. De uitbreiding zal plaatsvinden op een bestaande verharde ruimte. Daar vindt actueel al het stallen van voertuigen plaats, vergund onder rubriek 15.1. Die rubriek handelt over het stallen van voertuigen.

De deputatie verleent in graad van administratief beroep de omgevingsvergunning.

Omwonende belanghebbenden gaan niet akkoord met de vergunningsbeslissing en trekken naar de Raad.

De gezamenlijke aanvraag

De belanghebbenden wijzen erop dat de aanvrager visueel nazicht wil uitvoeren op de gestalde wagens. Dat blijkt uit de motivering van de bouwhoogte van de loods.

Daaruit blijkt er sprake van een werkplaats voor nazicht (rubriek 15.2 of rubriek 15.3). De aanvrager nam deze rubrieken niet op in de aanvraag. De belanghebbenden leggen uit dat de aanvraag onontvankelijk is. De aanvraag bevat namelijk niet alle onlosmakelijk verbonden aspecten.

De Raad geeft de belanghebbenden gelijk. De vergunningverlenende overheid moet namelijk controleren of het aangevraagde overeenstemt met het werkelijk voorwerp. Ze moet daarbij nakijken of de aanvraag alle onlosmakelijk verbonden aspecten bevat (artikel 7 § 2 lid 1 OVD).


zie ook de opinie Gezellig samen of Living Apart Together: de aanvraag bij een totaalproject


In dit geval kan de aanvraag met enkel stedenbouwkundige handelingen in werkelijkheid ook ingedeelde inrichtingen bevatten. De overheid moest dit controleren. Desgevallend moest ze de aanvraag onontvankelijk verklaren.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de ontvankelijkheid van de aanvraag vinden onze klanten in de databank van Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!