Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023 (nr. A-2223-1100). In dit arrest kijkt de Raad naar de bevoegde overheid bij een grensoverschrijdend project.

Bevoegde overheid

De Gemeentelijke projecten vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Uitzonderingen zijn klasse 1 IIOA’s en daarmee verbonden stedenbouwkundige handelingen (artikel 15 §1 OVD. Een project met de gemeente als bevoegde overheid kan ook in 2 of meer gemeenten liggen. In dat geval is de provincie bevoegd. Ook veranderingen aan projecten met de gemeente als bevoegde overheid in 2 of meer gemeenten vallen onder de bevoegdheid van de provincie (artikel 15 §4 OVD).

Samenhang met bestaand bedrijf

In dit arrest ligt het perceel waarop de aanvrager een loods wilt bouwen helemaal binnen 1 gemeente. De deputatie stelde dat er geografische samenhang was tussen de aanvraag (een loods voor het kweken van bijen) en een bestaand bedrijf (imkerij) van dezelfde aanvrager op een perceel ernaast. Het perceel met de imkerij ligt in de naburige gemeente.

Beide sites zijn geografisch, functioneel en structureel met elkaar verbonden. Zo is er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke parking en toegang. Verder zal de aanvrager de aanwezige voertuigen voor beide activiteiten gebruiken. Er is ook een sterke band tussen de aard van de activiteiten. Het gaat namelijk over het kweken van bijen en het maken van honing.

De Raad oordeelt dat er sprake is van een samenhangend technisch geheel (artikel 2, 21° OVB). De deputatie heeft deze onderlinge technische samenhang ook voldoende gemotiveerd. Hierdoor ligt het hele project (bestaand bedrijf en nieuwe aanvraag) op het grondgebied van 2 gemeenten. Bijgevolg is de deputatie de bevoegde overheid.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de bevoegde overheid vinden onze klanten in de databank van Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag zeker een demo aan!