Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 oktober 2023, nr. A-2324-0101. In dit arrest bevestigt de Raad dat het combineren van zonevreemde functiewijzigingen niet zomaar kan.

Deze zaak gaat over een functiewijziging van een landbouwbedrijf naar een zonevreemde woning met bijgebouwen. Deze bijgebouwen krijgen op hun beurt als zonevreemde functie opslag. De aanvrager maakt dus gebruik van een gecombineerde toepassing van artikel 8 en 11 Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen.

Een zonevreemde functiewijziging moet echter aan verschillende voorwaarden voldoen. Vooreerst gelden de voorwaarden in artikel 4.4.23 VCRO. Daarnaast gelden er nog bijkomende voorwaarden voor de zonevreemde functiewijzigingen in kwestie. Zo bepaalt artikel 8 Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen de voorwaarden voor het (gedeeltelijk) wijzigingen van een landbouwgebouw naar zonevreemde opslag. De mogelijkheid tot het (gedeeltelijk) wijzigen van landbouwbedrijf naar uitsluitend wonen volgt uit artikel 11 Zonevreemde Functiewijzigingen.

Dit zijn uitzonderingsbepalingen waardoor ze een strikte interpretatie eisen. De Raad stelt dan ook vast dat het combineren van artikel 8 en 11 Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen niet voorzien is in het besluit. Sterker nog. Volgens de Raad verbiedt het besluit net deze gecombineerde toepassing.

Gedeeltelijk wijzigen betekent namelijk dat een deel van het landbouwbedrijf behouden blijft en een ander deel een nieuwe functie krijgt, aldus de Raad. Het kan niet de bedoeling zijn dat een vroeger landbouwbedrijf verschillende nieuwe zonevreemde functies krijgt.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie hierover vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.