Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0187). Een interessante uitspraak over de verschillende categorieën van gebiedsaanduiding die de bestemming van een gebied aangeven en hoe je die categorieën kan interpreteren.

Gebiedsaanduiding in stedenbouwkundig voorschrift

Het stedenbouwkundig voorschrift dat in deze zaak van toepassing was op het perceel in kwestie bepaalde dat de zone bestemd is voor eengezinswoningen, horeca en kleinschalige productie-, verwerkende- en/of dienstverlenende bedrijven die niet hinderlijk zijn voor de omgeving.

Het CBS interpreteerde deze gebiedsaanduiding als zijnde “bedrijvigheid” zonder verdere motivering (rubriek 30.7, 1°, a) bijlage 1 VLAREM II). Met bedrijvigheid wordt bedoeld dat het gebied in kwestie dus in hoofdzaak bestemd is voor bedrijfsactiviteiten en kantoren (RvS 22 december 2017, nr. 240.302) (artikel 2.2.6 §2, 2° VCRO). Hierop bestaan 3 uitzonderingen (preambule bijlage 1 VLAREM II):

  • specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren
  • specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel
  • buffer voor bedrijventerreinen

Interpretatie stedenbouwkundig voorschrift

De Raad oordeelt echter anders. Volgens de Raad sluit het bestemmingsvoorschrift eerder aan bij een gebiedsaanduiding “woongebied” met als hoofdzaak wonen en aan wonen verwante activiteiten en voorzieningen (artikel 2.2.6 §2, 1° a) VCRO). Dit voorschrift laat bedrijven slechts toe voor zover ze niet hinderlijk zijn voor de omgeving. Hieruit concludeert de Raad dat het niet kan gaan om een gebied dat in hoofdzaak voor bedrijvigheid bestemd is.

De Raad oordeelt dat het CBS hierdoor onzorgvuldig heeft gehandeld. Ze had dus zorgvuldig moeten onderzoeken welke bestemming werd gegeven door het stedenbouwkundig voorschrift. Doordat het aanvraagperceel ten onrechte wordt ingedeeld in industriegebied werd de verkeerde rubriek toegekend aan het bedrijf in kwestie.

Meer informatie over gebiedsaanduidingen in stedenbouwkundige voorschriften vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.