Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 maart 2024 (nr. A-2324-0521). Daarin oordeelt de Raad over het voldoende precies karakter van de voorwaarde om een wadi aan te leggen.

De vergunningverlenende overheid mag voorwaarden verbinden aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 71 lid 1 OVD). Deze voorwaarden moeten wel beantwoorden aan een aantal vereisten (artikel 74 OVD):

In dit arrest verbindt de deputatie de afgifte van de omgevingsvergunning de verplichte aanleg van een wadi. Dit moet gebeuren binnen de contouren van lot 1 van een eerder vergund verkavelingsplan.

De Raad oordeelt dat deze voorwaarde onvoldoende precies is. Waar de aanvrager de wadi ergens op het lot 1 moet inplanten, mag ze zelf kiezen. Dat de wadi tegemoet zal komen aan een ongunstig advies van de Dienst Integraal Waterbeleid verandert daar niets aan. De aanvrager krijgt als begunstigde een te ruime beoordelingsmarge voor de locatie en de afmetingen van de wadi.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over vergunningsvoorwaarden vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.