De Raad van State heeft een vergunning voor grondwaterwinning, afgeleverd aan een landbouwbedrijf, vernietigd.
Het arrest vindt u hier.

Bij grondwaterwinningprojecten van meer dan 500 kubieke meter per jaar is een vergunning verplicht. Als uit onderzoek blijkt dat het grondwater niet meer dan 5 cm zou zakken, dan is er geen invloed op de Speciale Beschermingszones en wordt een vergunning doorgaans verleend.

Maar nu twijfelt de Raad van State aan de wetenschappelijke onderbouwing van die 5 centimetergrens en stelt hij ook de slechte staat van de Speciale Beschermingszones vast, aldus De Tijd. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vreest voor dezelfde gevolgen als bij het stikstofarrest, namelijk dat de regelgeving niet of onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is, waardoor geen vergunningen voor waterwinning meer kunnen worden afgeleverd. Ze onderzoekt nu of de grens van 5 cm in het verleden wetenschappelijk onderbouwd werd.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.